De WakaWaka Foundation


De WakaWaka Foundation is een organisatie zonder winstoogmerk. De WakaWaka Foundation streeft ernaar de levens van kansarme mensen in ontwikkelingslanden te verlichten.

Zij doet dat door:
Het tegen een immateriële tegenprestatie aanbieden van WakaWaka solar LED-lampen aan mensen in vluchtelingenkampen en aan anderen die door omstandigheden niet in staat zijn om de WakaWaka te kopen.

Het faciliteren en stimuleren van bewustwording en acties op het gebied van duurzaamheid, schone energie, gezondheid, persoonlijke hygiëne, en recycling in ontwikkelingslanden, door het introduceren van een educatieprogramma voor scholen en/of klassen in ontwikkelingslanden

Het subsidiëren van WakaWaka solar LED-lampen voor schoolkinderen die het educatieprogramma hebben gevolgd.

Bekijk ons assortiment van WakaWaka >